Den Blå Astro serie

Astro serien

Astro Sidebars

Begge Astro serier er hovedsageligt lavet i Painter. Nogle er farvelagt i Painter, nogle i Photoshop. Tegnene til Astro Sidebars serien blev lavet i Aldus TypeTwister og baggrundende blev færdiggjort i Photoshop.


The BlueAstro series

The Astro series

Astro Sidebars

Both Astro series textures are generated in Painter. Some of them colorized in Painter, some in Photoshop. The characthers for the Astro Sidebars was typed and twisted with Aldus TypeTwister, and then finished up in Photoshop.
Julia Set Explorer

Mandelbrot Explorer

KPT Grå Strukturer

KPT Strukturer

KPT står for KaisPowerTools, og alle disse baggrunde er lavet med diverse KPT filtre i Photoshop 2.5
Der flere KPT baggrunde i Sidebar sektionen.


Julia Set Explorer

Mandelbrot Explorer

KPT Grey Textures

KPT Textures

KPT is for KaisPowerTools, these backgrounds were all created with various KPT filters in Photoshop 2.5
There are more KPT backgrounds in the Sidebars section.
Julia Set Sidebars

Mandelbrot Sidebars

Diverse Sidebars 1

Diverse Sidebars 2

KPT filtrene og Photoshop 2. 5 igen.
Diverse serien er fra scanneren, kameraet, harddisken, og meget andet.


Julia Set Sidebars

Mandelbrot Sidebars

Misc Sidebars 1

Misc Sidebars 2

The KPT filters and Photoshop 2.5 again.
The Misc series is from the scanner, the camera, the harddrive and much more.
TH Baggrunde

TH Sidebars

TH serierne er mine egne baggrunde. Ja det er de jo selvfølgelig allesammen, men forstået på den måde, at de alle blev lavet med et eller andet formål, -til projekter, som enten aldrig blev til noget, eller levede deres tid ud og blev taget ned igen. Grundlæggende lavet i Painter og færdiggjort i Photoshop (har jeg mon sagt det før? ;-))


TH Backgrounds

TH Sidebars

The TH series are my own backgrounds. They all are of course, but all these were originally made for a specific purpose, -purposes that either never was finished, or that lived their time and got taken down again. Basically made in Painter and finished up in Photoshop (did I mention this before? ;-))
Diverse Serien

Fra Scanneren

Strukturer

Diverse serien er dels lavet ud fra forskellige af mine egne gamle tegninger, dels fra ting, der i tidens løb har sneget sig ind på harddisken.
Scanneren serien behøver vel ikke nærmere forklaring :-)
Strukturerne er fanget med det digitale kamera, mest udendørs.


The Misc Series

From the Scanner

Textures

The Misc series is based mostly from my own old drawings, but also from various stuff that somehow sneaked in to the harddrive.
The Sanner series probably doesn't need further explanation :-)
The Textures were caught with the digital camera, mostly outdoors.