Sommer 1999 - Sommer 1999

4. sæson, det begynder da at ligne noget. Da vi købte huset i 1996 var hele det stykke, der skulle forestille at blive til køkkenhaven, ikke andet end en græsmark. En kvik-græsmark, vel at mærke. Hvordan vi nåede hertil, uden brug af gift, kommer der en historie om på et senere tidspunkt, -til vinter måske.
Sommeren igennem er det planen at lave en side med billeder for hver måned, så man kan følge udviklingen.

4th season, and it's starting to look like something. When we bought the house in 1996, the piece of land, that was supposed tobe the kitchen garden was just a field of grass. A field of couch grass that was. How we came this far, without the use of pesticides, there will be a story about some other time, -by winter, I guess. Throughout the summer I plan to make a page with pics for each month, so you can follow the progression.

 

Sommer 99 - Summer 99

2000
Marts - March

April
April 2
Foresten - BTW

Maj - May
Køkkenhaven 1
The Kitchengarden 1
Køkkenhaven 2
The Kitchengarden 2
Køkkenhaven 3
The Kitchengarden 3

Forhaven - The Frontyard
Dejligt Ukrudt - Lovely Weeds
Lidt af hvert - Various
Hurtige skud - Snapshots

Juni - June
Juli - July
August
September
Oktober - October

De andre sider:

Hoveddøren
Astrologi
Butik Kragehøj
Kragehøj Postkort
Neptuns Træværksted
Cy's Corner

Bagdøren
Tina'sSide
Hvor & Hvad
Grafik
MacSiden
Andre Tina'er
FolkePoesi
Alle Bogmærker
Julesiden
Venner
Djursland

The other pages:

TheFrontdoor
Astrology
Boutique Kragehoej
Kragehoej Postcards
Neptune Woodworkshop
Cy's Corner

TheBackdoor
Tina's Page
Where - What
Graphics
MacPlace
Other Tinas
FolkePoetry
All Bookmarks
The Xmas-page
Friends
Djursland