Haven - The Garden
1. udgave - 1st edition

Haven lige nu (marts 2000) er ikke just et kønt syn. Men foråret er lige om hjørnet og det er tid at begynde forberedelserne til sommerens blomsterflor og lækre grøntsager.
Forresten, den visne dusk på billedet til højre er resterne af de smukke blå oliehør, der pryder baggrunden på siderne her.

The Garden right now (march 2000) isn't the prettiest sight. But spring is just around the corner, and it's time for preparations for this summers flowers and vegetables.
BTW, that withered tuft in the pic below is the remains of the beautiful blue linseed plants, which decorates background of these pages.

 

Sommer 99 - Summer 99

2000
Marts - March

April
April 2
Foresten - BTW

Maj - May
Køkkenhaven 1
The Kitchengarden 1
Køkkenhaven 2
The Kitchengarden 2
Køkkenhaven 3
The Kitchengarden 3

Forhaven - The Frontyard
Dejligt Ukrudt - Lovely Weeds
Lidt af hvert - Various
Hurtige skud - Snapshots

Juni - June
Juli - July
August
September
Oktober - October

De andre sider:

Hoveddøren
Astrologi
Butik Kragehøj
Kragehøj Postkort
Neptuns Træværksted
Cy's Corner

Bagdøren
Tina'sSide
Hvor & Hvad
Grafik
MacSiden
Andre Tina'er
FolkePoesi
Alle Bogmærker
Julesiden
Venner
Djursland

The other pages:

TheFrontdoor
Astrology
Boutique Kragehoej
Kragehoej Postcards
Neptune Woodworkshop
Cy's Corner

TheBackdoor
Tina's Page
Where - What
Graphics
MacPlace
Other Tinas
FolkePoetry
All Bookmarks
The Xmas-page
Friends
Djursland

 

Men der er da heldigvis osse lyspunkter, her midt i marts. Naturens egne små mirakler.

But fotunately there are also bright spots, in the midst of March. Nature has it's own little miracles.