Et kig ind i Butikken
Pics from inside the Shop

Tøj - Clothes
Et lille udpluk - Small sample tour
T-shirts
Skjorter & Toppe - Shirts & Tops
Nederdele & Kjoler - Skirts & Dresses
Bukser & Shorts - Trousers & Shorts
Børnetøj - Childrens Clothes
Andet Tøj & Tilbehør - Other Clothes & Accesories

Andre Ting - Other stuff
Dekorationer - Decorations
Tørrede blomster - Dried flowers
Planter - Plants

Adresse og Åbningstider
Address and Opening hours
Lille tur - Small tour

Email:
kragehoej@nehaia.dk

 

De andre sider:

Hoveddøren
Astrologi
Kragehøj Postkort
Neptuns Træværksted
Cy's Corner

Bagdøren
Tina'sSide
Hvor & Hvad
Grafik
MacSiden
Andre Tina'er
FolkePoesi
Alle Bogmærker
Julesiden
Haven
Venner

 

The other pages:

TheFrontdoor
Astrology
Kragehoej Postcards
Neptune Woodworkshop
Cy's Corner

TheBackdoor
Tina's Page
Where & What
Graphics
MacPlace
Other Tinas
FolkePoetry
All Bookmarks
The Xmas-page
The Garden
Friends

 

Butik Kragehøj

En unik, lille butik

Tøj i alle størrelser, farver og former
Tørrede blomster
Visitkort
Og meget mere

Åbningstider
Fredag - Lørdag - Søndag
13 - 18
Eller efter aftale

Pederstrup Bygade 19
DK-8560 Kolind
Tlf. 86 364100

Her er en lille tur gennem Danmark, der illustrerer butikkens beliggenhed

 

Boutique Kragehoej

A unique little shop

Clothings in all sizes, shapes and colors
Dried flowers
Visiting cards
And much more

Opening hours
Friday - Saturday - Sunday
13 - 18
Or by appointment

Pederstrup Bygade 19
DK-8560 Kolind
Ph + 45 86 364 100

Here's a small tour through Denmark, to illustrate the location of the shop