Yes, this is me and "AnnaCar". Picture taken on a picnic in the spring of 1963.

Ja, det er mig og "AnnaBil". Billedet er taget på en skovtur i foråret 1963.

Back to - Tilbage til
Tina'sPage - Tina'sSide