På engelsk - In english

Aaron Wedemeyer


Notice, Two Roses
Just A Smile

Erick Ritchie


The Light
New Year Poem
Woman on The Beach

Kimba


Another Day
Late one Night

Tina


Little Child
Sunset Born

Note om ophavsret
Copyright notice
Tilbage til FolkePoesi
Back to FolkPoetry

 

Velkommen til Arkivet
1. udgave

Her kan du finde nogle af de digte der tidligere har været at finde på FolkPoetry Place. Før i tiden tog jeg dem bare ned, enten når folk sendte mig nye, eller når jeg syntes at her trængte til lidtfornyelse. Men fornyelse behøver jo ikke nødvendigvis at betyde at det gamle skal skrottes, og under alle omstændigheder vil det gamle vel altid være nyt for nogen.

Welcome to the Archives
1st edition

In here you'll find some of the poems that have been featured at The FolkPoetry Place earlier. Until now, I've usually just taken them down, either when people sent new ones, or whenever I thought the place needed refreshment. But refreshment doesn't necesarily always also have to mean that things must be thrown away. And what's old for some will always be new to someone else.