In english


På dansk

LastUpdate

SenestOpdateret

BoutiqueKragehoej

ButikKragehøj

Kragehoej Postcards

Kragehøj Postkort

AstroPlace

AstroSiden

Neptune Woodworkshop

Neptuns Træværksted

Nehaia-Web

Nehaia-Web

CountrySide Shops

CountrySide Shops

The WebMrs - Webfruen

Welcome to The Frontdoor
You could also choose to enter from TheBackdoor, where you'll find Tina's personal pages:
Tina's Page | Where & What | Graphics | MacPlace
Other Tinas | FolkPoetry Place | All Bookmarks | The Garden
Friends | Djursland | Gratis Togtur | Julesiden

Velkommen til Hoveddøren
Du kan osse vælge at gå ind ad Bagdøren, hvor du finder Tina's personlige sider:
Tina's Side | Hvor & Hvad | Grafik | MacSiden
Andre Tina'er | FolkePoesi | Alle Bogmærker | Haven |
Venner | Djursland | Free Trainride | The X-mas Page


 

Latest Update - Seneste Opdatering

The New Frontdoor was built during february 1999.
But as you might have noticed, if you've been here before, we have now moved to our own domain, and some heavy reconstructing is going on.
December 1999
4th edition

Back

Den nye hovedør blev bygget i februar 1999.
Men som du måske kan se, hvis du har været her før, så er vi nu flyttet til vores eget domæne, og en større omrokering er i gang.
December 1999
4. udgave

Tilbage

 Boutique Kragehoej - Butik Kragehøj

BoutiqueKragehoej
1st edition

 For some years I've been making clothes. Handpainted and some I sew from own design. Now I've opened a small shop so that I can sell some of it. You can see some pics of what I´ve made and also read more about what else I have, and plan to sell from the shop

Back

ButikKragehøj
1. udgave

Jeg har i nogle år lavet tøj. Håndmalet og noget jeg syr i mit eget design. Nu har jeg åbnet en lille butik så jeg kan sælge noget af det. Du kan se billeder af noget af det og læse lidt om hvad jeg mere har og planlægger at sælge fra butikken

 Tilbage

Kragehoej Postcards - Kragehøj Postkort

Send a free Digital Postcard from
Kragehoej Digital Postcards
1st edition

Contains my own original artwork, The Bridges of Jugoslavia and lots more

   Back

Send et gratis Digitalt Postkort fra
Kragehøj Digitale Postkort
1. udgave

Indeholder nogle af mine egen originale tegninger, Jugoslaviens Broer og meget mere

   Tilbage

AstroPlace - AstroSiden

Here's my astrological page
Tina's Astroplace
3rd edition

The AstroPlace has just been updated, come on in. I have something about my first encounter to astrology, some thoughts about astrology and workmanship and some links to other astro sites. Take a free train ride on the Paranormal trail or go see the new AstroLinks page with links to lots of other astro sites, mailing lists and more

Back

Her er min astrologiske side
Tina's AstroSide
3. udgave

Astro-siden er lige blevet opdateret, kig ind. Der er lidt om mit første møde med astrologien, nogle tanker om astrologi og håndværk og nogle links til andre astrologisider. Rejs en gratis tur med det Paranormale tog eller kik ind på den nye AstroLinks side med links til masser af andre astro sider, mailinglister m.m., eller på den nye side med Astrologisk Rådgivning
Den første danske mailing liste om astrologi er lige blevet "født". Kig ind på listens egen hjemmeside hvis du vil læse om den eller tilmelde dig
Zenith
2. udgave

Tilbage

Neptune Woodworkshop - Neptuns Træværksted

Where Dennis does his woodturning magic and other woodwork wonders. The workshop where no assignment is too small. Lots of new pics and a brand new layout.

Neptune Woodworkshop
2nd edition - December 2001

Back

Hvor Dennis tryller med trædrejning og andre smukke træ-arbejder. Værkstedet, hvor ingen opgave er for lille. Mange nye billeder og et helt nyt layout.

Neptuns Træværksted
2. udgave - December 2001

Tilbage