Desværre

Postkontoret er midlertidigt lukket. Systemet har været for besværligt at håndtere, og mængden af reklamer er blevet for høj.

Indtil jeg finder en bedre løsning er postkontoret lukket, men kortene vil snart igen være tilgængelige, i form af et galleri.

Du finder links til andre postkortsider herunder.

Sorry

The postoffice is temporarily closed. The system has been troublesome to handle, and adds have been increasing.

I hope to find a better solution, but for now the postoffice is closed. The cards will soon become available as a gallery.

Below are links to other postcard sites.

Postkort sider

Postcard sites

Artists Own Postcards Webring

All-Yours.Net

Email:
kragehoej@nehaia.dk

Tilbage til - Back to
Butik Kragehøj - Boutique Kragehoej

De andre sider:

The other pages:

Hoveddøren
Astrologi
Butik Kragehøj
Neptuns Træværksted
Cy's Corner

Bagdøren
Tina'sSide
Hvor & Hvad
Grafik
MacSiden
FolkePoesi
Andre Tina'er
Alle Bogmærker
Julesiden
Haven
Venner

The Frontdoor
Astrology
Boutique Kragehoej
Neptune Woodworkshop
Cy's Corner

The Backdoor
Tina's Page
Where & What
Graphics
MacPlace
FolkePoetry
Other Tinas
All Bookmarks
The Xmas-page
The Garden
Friends